Informacje ogólne


Informacje dla Kandydatów ubiegających się pierwszy raz o miejsce w Bursie na rok szkolny 2020/21

Informujemy, że po 12 sierpnia 2020 r. zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja uzupełniająca do Bursy.
Etap pierwszy - przesłanie zgłoszenia


W związku z awarią elektronicznego formularza rekrutacyjnego zainteresowanych prosimy o odesłanie na adres mailowy


wypełnionego formularza w pliku word, który znajdziecie Państwo w zakładce "do pobrania".Termin przyjmowania zgłoszeń upływa  17 lipca 2020 r.UWAGA: TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 30 LIPCA BIEŻĄCEGO ROKU.


Kolejność zgłoszeń Kandydatów nie wpływa na decyzję o przyjęciu.

Etap drugi - rozmowa rekrutacyjna i dostarczenie dokumentów

Rozmowy rekrutacyjne przeprowadzone będą od poniedziałku 20 lipca do piątku 31 lipca 2020 r.

Kandydaci, którzy przesłali formularz rekrutacyjny, proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu /0-12/ 380-17-91 (w godz. 10:00 - 14:00) od 6 lipca do 17 lipca 2020 r. w celu umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną.

UWAGA: W związku z wydłużeniem terminu przyjmowania zgłoszeń w celu umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną prosimy o kontakt telefoniczny do 30 lipca bieżącego roku.


Na umówioną rozmowę rekrutacyjną Kandydaci zgłaszają się z Rodzicem/Opiekunem prawnym i proszeni są o przyniesienie następujących dokumentów:
1. Karta Informacyjna (wzór dostępny w zakładce "do pobrania" - prosimy o wydruk dwustronny i uzupełnienie).
2. Podanie o przyjęcie do Bursy (wzór dostępny w zakładce "do pobrania").
3. Życiorys (wzór dostępny w zakładce "do pobrania").
4. Jedno aktualne zdjęcie legitymacyjne.
5. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Po przedstawieniu wyżej wymienionych dokumentów odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której wypełniana jest krótka ankieta. Zarówno Kandydat, jak i Rodzice zapoznają się z warunkami i zasadami panującymi w Bursie.


Etap trzeci - rozpatrywanie kandydatur przez komisję rekrutacyjną i ogłoszenie listy przyjętych


Decyzja o przyjęciu Kandydata do Bursy podjęta zostanie do 14 sierpnia 2020 r.


Informacje dodatkowe

1. Komisja rekrutacyjna uzależnia ostateczną decyzję o  przyjęciu ucznia od wyników pierwszej rekrutacji w szkole, do której się dostał.

2. Osoby, które nie zostaną przyjęte, będą wpisane na listę rezerwową.

3. Kandydaci, którzy po pomyślnym przebiegu rekrutacji z różnych względów zrezygnują z miejsca w Bursie, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym dyrekcję placówki; ich miejsca zostaną wówczas przyznane Kandydatom z listy rezerwowej.

4. Gdyby do końca rekrutacji były jeszcze wolne miejsca, zostanie ona wydłużona.

5. Jeśli w przebiegu rekrutacji osoba ubiegająca się o miejsce zostanie przyjęta, Rodzice zobowiązani są do podpisania Porozumienia między Bursą Szkół Średnich ZMMPiR a Rodzicami Bursanta.

 Informacje dla Kandydatów kontynuujących pobyt w Bursie w roku szkolnym 2020/21


Aktualni mieszkańcy Bursy, którzy chcą kontynuować pobyt w placówce w przyszłym roku szkolnym 2020/21, proszeni są o przesłanie na nasz adres mailowy [email protected] wypełnionego i podpisanego przez Rodzica Podania o przedłużenie porozumienia między Bursą Szkół Średnich a Rodzicami Bursanta, które znajduje się w zakładce "do pobrania". Termin przesyłania podań upływa 31 maja 2020 r.


Kraków, 6 maja 2020 r.