Informacje ogólne


Informacje dla Kandydatów ubiegających się pierwszy raz o miejsce w Bursie na rok szkolny 2020/21


Etap pierwszy - przesłanie zgłoszenia


UWAGA: W związku z awarią elektronicznego formularza rekrutacyjnego zainteresowanych prosimy o odesłanie na adres mailowy 

[email protected]

wypełnionego formularza w pliku word, który znajdziecie Państwo w zakładce "do pobrania". 


Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 lipca 2020r. 

Kolejność zgłoszeń Kandydatów nie wpływa na decyzję o przyjęciu.


Etap drugi - rozmowa rekrutacyjna i dostarczenie dokumentów

O terminach i formie przeprowadzanych rozmów oraz dostarczeniu dokumentów poinformujemy Państwa w późniejszym czasie (uzależnionym od decyzji MEN i sytuacji epidemicznej w kraju).

Wymagane dokumenty:
1. Karta Informacyjna
2. Podanie o przyjęcie do Bursy
3. Życiorys
4. Jedno aktualne zdjęcie legitymacyjne
5. Kserokopia ukończenia szkoły podstawowej


Etap trzeci - rozpatrywanie kandydatur przez komisję rekrutacyjną i ogłoszenie listy przyjętych


Termin podjęcia decyzji o przyjęciu do Bursy również podamy w późniejszy terminie.


Informacje dodatkowe

1. Komisja rekrutacyjna uzależnia ostateczną decyzję o  przyjęciu ucznia od wyników pierwszej rekrutacji w szkole, do której się dostał.

2. Osoby, które nie zostaną przyjęte, będą wpisane na listę rezerwową.

3. Kandydaci, którzy po pomyślnym przebiegu rekrutacji z różnych względów zrezygnują z miejsca w Bursie, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym dyrekcję placówki; ich miejsca zostaną wówczas przyznane Kandydatom z listy rezerwowej.

4. Gdyby do końca rekrutacji były jeszcze wolne miejsca, zostanie ona wydłużona.

5. Jeśli w przebiegu rekrutacji osoba ubiegająca się o miejsce zostanie przyjęta, Rodzice zobowiązani są do podpisania Porozumienia między Bursą Szkół Średnich ZMMPiR a Rodzicami Bursanta.


Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz adres mailowy  [email protected]

 Informacje dla Kandydatów kontynuujących pobyt w Bursie w roku szkolnym 2020/21


Aktualni mieszkańcy Bursy, którzy chcą kontynuować pobyt w placówce w przyszłym roku szkolnym 2020/21, proszeni są o przesłanie na nasz adres mailowy [email protected] wypełnionego i podpisanego przez Rodzica Podania o przedłużenie porozumienia między Bursą Szkół Średnich a Rodzicami Bursanta, które znajduje się w zakładce "do pobrania". Termin przesyłania podań upływa 31 maja 2020 r.


Kraków, 6 maja 2020 r.