Szkolenie z zakresu ratownictwa przedmedycznego

Data utworzenia: 26 października 2012

W dniu 22 października w bursie odbyło się spotkanie edukacyjne z zakresu ratownictwa przedmedycznego „ W wybranych stanach zagrożenia życia”.
Tak jak poprzednio szkolenie prowadzili słuchacze Policealnej Szkoły Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie.
Część teoretyczna została istotnie uzupełniona pokazem czynności praktycznych i ćwiczeniami. Szczególna uwagę poświęcono takim zagadnieniom jak:
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych
- użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED
- utrata przytomności i zastosowanie pozycji bezpiecznej

Zdjęcia dostępne w galerii :)Dziękujemy Pani mgr Krystynie Nowackiej za pomoc w organizowaniu spotkania.

« wszystkie