Turniej szachowy im. o. Kuznowicza

Data utworzenia: 09 stycznia 2014

Turniej szachowy im. o. Kuznowicza

Wszystkich reprezentantów burs i internatów z terenu Krakowa zainteresowanych wzięciem udziału w turnieju szachowym, który odbędzie się 26 lutego 2014 roku zapraszamy do zarejestrowania się na naszej stronie. Wszystkie informacje – kto? gdzie? kiedy? znajdują się w komunikacie organizacyjnym, z którym prosimy się wcześniej zapoznać.

 


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Cel imprezy:

- popularyzacja szachów wśród młodzieży szkół średnich,
- uatrakcyjnienie czasu wolnego młodzieży.

2. Miejsce turnieju:

Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej w Krakowie, ul.Skarbowa 4

3. Organizator:

Bursa Szkół Średnich Związku Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej p.w.św. Stanisława Kostki, 31-121 Kraków, ul.Skarbowa 4, tel: 12380-17-91

4. Termin:

26 luty 2014 roku (środa) godz. 14.00

5. System rozgrywek:

1.Przyjęty system rozgrywek, oraz ilość rund, będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.

2.Sędzia zawodów – organizator zawodów na podstawie otrzymanych zgłoszeń:

−ustali system rozgrywek, ilość rund

−w dniu zawodów zapewni odpowiednie przygotowanie sali gry oraz sprzętu szachowego

−po zakończeniu zawodów sporządza sprawozdanie w postaci wyników końcowych

3.Ustala się tempo gry 15 minut na zawodnika, łącznie 30 minut na partię.

4.Przy rozgrywaniu partii obowiązują przepisy gry FIDE, które zawierają Kodeks Szachowy Polskiego Związku Szachowego.

6. Warunki uczestnictwa

Każda placówka ma prawo do zgłoszenia tylko trzech osób.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 18 lutego (wtorek) 2014 roku z wypełnioną kartą uczestnika załączoną do niniejszego regulaminu jednym ze sposobów podanych niżej:

- pocztą na adres: Bursa Szkół Średnich Związku Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej p.w.św. Stanisława Kostki, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

- internetowo: poprzez wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej na naszej stronie internetowej.

UWAGA!!!!
- brak możliwości zgłoszenia uczestnika do udziału w dniu turnieju,
- ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Nagrody:

- I miejsce - nagroda rzeczowa, puchar, dylom uczestnictwa,
- II miejsce - nagroda rzeczowa, puchar, dylom uczestnictwa,
- III miejsce - nagroda rzeczowa, puchar, dylom uczestnictwa,

- każdy z uczestników otrzyma okolicznościowy dokument upamiętniający udział w turnieju,

 O kolejności w przyznaniu nagród decydują:

- suma uzyskanych punktów: W-1, P-0, R-0,5)

- przy równej sumie uzyskanych punktów o pierwszeństwie decyduje 3partiowy turniej P-5' (partie błyskawiczne).

8. Uwagi końcowe:

1.Za punktualne przybycie zawodników na zawody oraz zachowanie uczniów odpowiada opiekun uczestników.

2.Prawo interpretacji regulaminu w kwestiach w nim nie ujętych leży w kompetencji organizatorów i sędziego zawodów.

3.Ponadto wszystkie sprawy sporne rozpatruje sędzia zawodów, którego decyzja jest ostateczna.

 

Kliknij by się zarejestrować!!!

« wszystkie